Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht raken bijna alle vlakken van het maatschappelijk leven, en dit zowel bij particulieren als bij ondernemers: een ongeval tussen auto’s, een waterschade in de woning, een voetganger die gekwetst geraakt, een brandschade, een schade door een bouwwerk, een werknemer die een arbeidsongeval ondergaat…

Bovendien doorkruist het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verschillende andere rechtstakken. Denk maar aan bv.:
– de vastgoedmakelaar die wordt aangesproken omwille van problemen bij de verkoop van een pand
– de zaakvoerder van een vennootschap die fouten zou hebben begaan
– de syndicus die niet tijdig ingreep bij een dringende herstelling
– een werknemer die buiten de diensturen een ongeval veroorzaakt met het voertuig van zijn werkgever
– de aannemer die bij het uitvoeren van werken de woning van een nabuur beschadigt
– afhandeling van verkeersongevallen, en dit zowel in burgerlijke procedures (vergoeding van schade en betwisting aansprakelijkheid) als in het kader van een strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank
– enz.

Aangezien de gevolgen van een ongeval of een schadegeval zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede begeleiding en afwikkeling dan ook cruciaal. Wanneer u in aanraking komt met een ongeval of schadegeval, dient u te weten welke uw rechten en mogelijkheden zijn, niet enkel ingeval van gerechtelijke procedure, doch ook in het kader van de minnelijke fase.   Onze gespecialiseerde advocaten aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht staan u hierin met raad en daad bij.

Wij adviseren en vertegenwoordigen niet alleen enkele van de grote verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars, maar ook ondernemers, particulieren, verzekeringsnemers, verzekerden, daders en slachtoffers, kunnen bij ons terecht voor onder meer :
– betwistingen van aansprakelijkheid
– strafrechtelijke verdediging inzake verkeersongevallen
– instellen van een vordering tot het bekomen van schadevergoeding
– opvolging van problemen inzake verzekeringsdekking
– de schadeafwikkeling en begroting van de schade, zowel voor lichte als zware schadedossiers

Heeft u vragen ?

Neem dan contact op met een van onze advocaten met expertise in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Onze andere expertises

Vennootschapsrecht | Vastgoedrecht | Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht | Bank- en financieel recht
Ondernemingsrecht | Consumentenrecht | Familie- en vermogensrecht

 

Hoe kunnen we helpen?

Maak een vrijblijvende afspraak met ons kantoor of bel +32 3 458 26 33

MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK

Klanten aan het woord