Algemene voorwaarden

Ardent Advocaten doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken.Wellicht nog meer dan bij andere dienstverlenende beroepen is de dienstverlening van een advocaat maatwerk.

Geen enkele zaak is dezelfde.Dit vereist een voortdurende interactie en samenwerking tussen de advocaat en zijn cliënt, waarbij wederzijds vertrouwen van primordiaal belang is. Wij vinden het essentieel om aan onze cliënten over alle aspecten van onze dienstverlening duidelijkheid te verschaffen.

Algemene voorwaarden dienstverlening

In onze algemene voorwaarden dienstverlening vindt u gegevens met betrekking tot Ardent Advocaten ((KBO / BTW nr. 0446.103.889, enz.), onze dienstverlening, hoe u ons kunt contacteren, het statuut van onze advocaten, de beroepsregels waar onze advocaten aan gebonden zijn, de berekening van erelonen en kosten, enz., maar ook de contractuele voorwaarden van toepassing in de relatie met onze cliënten. Over de bedingen van deze voorwaarden kan nog afzonderlijk worden onderhandeld. Zij gelden tenzij schriftelijk andere afspraken overeengekomen zouden zijn.

NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING