Corona-ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Bij Koninklijk Besluit van 4 juni 2020 (gepubliceerd in het B.S. op 10 juni 2020) werd een Corona-ouderschapsuitkering voor zelfstandigen ingevoerd.

De regering meent dat gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad inzake de essentiële activiteiten en de heropstart van de economische activiteiten vanaf 4 mei 2020 in combinatie met de gefaseerde heropstart van de scholen, er nood is aan een maatregel ten behoeve van de zelfstandige werkende ouders (met inbegrip van helpers en meewerkende echtgenoten) die een dubbele taak moeten uitvoeren van werken en kinderopvang.

Zelfstandige ouders van één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of van één of meerdere kinderen met een beperking die hun zelfstandige activiteiten (deels) zijn blijven uitoefenen in mei of juni (en dus geen recht hebben op het corona-overbruggingsrecht), hebben onder bepaalde voorwaarden recht op de ouderschapsuitkering .

De ouder kan van de uitkering genieten als hij/zij de zelfstandige activiteit vermindert of gedeeltelijk onderbreekt omwille van de zorgen die hij/zij moet geven aan één of meerdere van voormelde kinderen gedurende een volledige kalendermaand, hetgeen bij de aanvraag moet bevestigd worden in een “ereverklaring”.

De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand per zelfstandige ouder die in aanmerking komt, of 875,00 euro per maand voor een alleenstaande ouder.

Men kan de uitkering genieten voor de maanden mei en/of juni 2020.

Opgelet: De ouderschapsuitkering is niet cumuleerbaar met andere uitkeringen als zelfstandige in dezelfde maand, zoals het corona-overbruggingsrecht.

Om van de uitkering te genieten, moet de zelfstandige een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Dit moet ten laatste op 30 september 2020 gebeuren.

Verscheidene sociaal verzekeringsfondsen bieden reeds de mogelijkheid de Corona-ouderschapsuitkering online aan te vragen.