Coronavirus ook op de werkvloer?

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka heeft deze week aangegeven dat heel wat bedrijven vragen stellen over de concrete aanpak van het coronavirus (bv. wat moet gedaan worden wanneer een werknemer besmet geraakt, wat als een quarantaine de normale werking van het bedrijf hindert of dreigt stil te leggen,…).

Voka wil dat er snel een info- en meldpunt opgezet wordt waar bedrijven terecht kunnen voor informatie en advies met, indien nodig, ook begeleiding wanneer zich problemen voordoen.

Voorlopig wordt alle informatie over het coronavirus door de overheid samengebracht op de website www.info-coronavirus.be.

De WHO (World Health Organization) heeft op haar beurt een actieplan opgesteld om het coronavirus op de werkvloer tegen te gaan. (zie actieplan)

Werknemers die ten gevolge van het coronavirus niet in staat zijn om hun job uit te oefenen kunnen in principe een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen. Federaal minister van Werkgelegenheid Nathalie Muylle (CD&V) heeft reeds laten verstaan dat het tijdelijke onvermogen om bepaalde werknemers in dienst te stellen als overmacht gekwalificeerd kan worden. De werkgever moet in dat geval bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor zijn vestigingsplaats, een dossier indienen met bewijzen van overmacht en de aanwezigheid van een verband tussen het coronavirus en de overmacht.

Overmacht geldt ook voor een werknemer die in het buitenland gestrand is en niet kan terugkeren naar België omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is. Hetzelfde geldt als de werknemer na zijn repatriëring naar België in quarantaine wordt geplaatst. Als een werknemer een bepaalde stad niet mag verlaten, wordt er ook van uitgegaan dat hij of zij in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheid, naar analogie met het geval van annulering van een vlucht of een treinreis.

Werknemers dwingen/eenzijdig opleggen om hun vakantie op te nemen/thuis te werken kan in principe niet omdat dit steeds in overleg dient te gebeuren.

Indien het coronavirus verder zou uitbreiden, met als gevolg dat de activiteiten niet meer normaal kunnen worden voortgezet (bijvoorbeeld als gevolg van een daling van de orders), zou dit als ontslagreden kunnen gelden (omwille van de economische context) maar dat moet steeds worden beoordeeld op basis van het specifieke geval.

Wordt u als werkgever geconfronteerd met bovenvermelde problematiek en wenst u hierin correct en doortastend te handelen, laat u dan bijstaan door één van onze specialisten in het arbeidsrecht.