Covid-19: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen?

In deze hectische Corona-tijden is het voor bedrijven niet altijd duidelijk wanneer en hoe er tijdelijke werkloosheid/economische werkloosheid kan worden aangevraagd.

De RVA is bedrijven ondertussen te hulp geschoten en heeft op 16 maart 2020 een duidelijk overzicht opgemaakt met de mogelijkheden voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheid/economische werkloosheid. Het overzicht van de RVA kan u hier downloaden.

Het overzicht van de RVA dient samen gelezen te worden met het Ministerieel Besluit dat dateert van 18 maart 2020, waarin werd opgenomen welke bedrijven als zogenaamde essentiële bedrijven worden aanzien. Over het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële bedrijven vindt u meer in een eerder nieuwsbericht. De lijst van essentiële bedrijven kan u hier downloaden.

Indien uw bedrijf niet valt onder de essentiële bedrijven, is thuiswerk verplicht, tenzij de functie dit niet toelaat, maar dan dient de afstand van 1,5 meter (regels van social distancing) te worden gerespecteerd. Indien dit niet kan, dient het bedrijf te sluiten.

Wat betreft het aanvragen van tijdelijke werkloosheid, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het aanvragen :

  • van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (wegens voorlopige stopzetting activiteit of wegens medische redenen). Dit kan worden ingeroepen indien het niet meer mogelijk is te werken omwille van een bevel van de overheid.
  • van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: dit kan worden ingeroepen wanneer er een daling is van klanten, bestellingen, productie en er daardoor geen volledige tewerkstelling meer kan worden gegarandeerd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden aangevraagd wanneer uw bedrijf volledig dient te sluiten of wanneer de klanten van uw bedrijf moeten sluiten op bevel van de overheid, en daardoor de activiteiten binnen uw bedrijf volledig onmogelijk worden. Indien er nog alternatieven zijn, kan enkel tijdelijke werkloosheid om economische redenen worden ingeroepen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (omwille van medische redenen) is ook mogelijk voor werknemers die in quarantaine worden geplaatst omdat zij vermoedelijk besmet zijn.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet mogelijk voor :

  • werknemers die ziek zijn. Voor deze werknemers dient gewaarborgd loon te worden betaald en valt de werknemer nadien op de mutualiteit,
  • werknemers die door de werkgever uit eigen initiatief preventies naar huis werden gestuurd, zonder bevel van de overheid, zonder beslissing van de bedrijfsarts.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden is enkel mogelijk mits een voorafgaande erkenning als onderneming in moeilijkheden.

Er wordt aanvaard dat een werkgever tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht kan vragen in afwachting van de erkenning van onderneming in moeilijkheden. Het bewijs dient wel te worden geleverd dat de aanvraag werd ingediend.

In situaties waar het strikt genomen nog mogelijk is om gedeeltelijk te werken en dus werkdagen en werkloosheidsdagen af te wisselen, aanvaardt de RVA dat voor de werknemers van de werkgever in kwestie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt ingeroepen. De RVA wenst te vermijden dat tijdelijke werkloosheid om economische redenen en overmacht gedurende eenzelfde periode worden gecombineerd.