Algemene disclaimer

De informatie over juridische en andere onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus in geen enkel geval als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden. Ardent Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u steeds persoonlijk contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde advocaten die u kan adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Hoewel Ardent Advocaten alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website aantreft correct is op het moment van opname, belet dit niet dat er zich op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden, en dit zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Ardent Advocaten.

Ardent Advocaten behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Ardent Advocaten.

Ardent Advocaten geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ardent Advocaten is verder ook niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Advocaat-cliëntrelatie

U kan ons contacteren via de rubriek “Contact” op deze website, via het emailadres info@ardent.be, via een van de telefoonnummers vermeld op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo’n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van Ardent Advocaten. Om cliënt te worden van Ardent Advocaten dient u aanvaard te worden door Ardent Advocaten. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover uitdrukkelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd.

De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.