Bank- en financieel recht

Geld is het smeermiddel van de economie. Het bank- en financieel recht bepaalt de spelregels voor dienstverleners en gebruikers bij betalen, sparen, lenen en beleggen. Het omvat ook de regels inzake hypotheek, pand en beslag.

De wetten en regels van het financieel recht zijn volop in beweging. De laatste jaren is de wetgeving uitgebreider en complexer geworden. De invloed van de Europese wetgeving is behoorlijk aanwezig in het financieel recht.

Onze specialisten adviseren en begeleiden binnenlandse en buitenlandse kredietinstellingen en andere financiële instellingen o.a. in de volgende aangelegenheden:

 • invorderen van kredieten (o.a. bedrijfskredieten, hypothecaire kredieten, …)
 • begeleiding bij insolventie
 • compliance met wet- en regelgeving, witwas, etc.
 • aanvragen van vergunningen, toelatingen en registraties, alsmede andere contacten met de toezichthouders
 • opzetten van krediet- en zekerheidsstructuren
 • dossier controle
 • contacten met financiële tussenpersonen (agenten in bank- en beleggingsdiensten, kredietmakelaars, etc.)

Ook aan ondernemers en consumenten bieden wij advies en bijstand bij o.a. de volgende problemen:

 • beleggersverliezen (inbreuken op Mifid- en informatieverplichtingen, etc.)
 • problemen inzake betalingsverkeer (incl. problemen inzake factuurfraude, phishing,…)
 • begeleiding bij executie en beslag
 • opzetten van zekerheidsstructuren bij handelscontracten

Heeft u vragen over bank- en financieel recht?

Neem dan contact op met een van onze advocaten met expertise in het bank- en financieel recht:

Eva Raepsaet

Julie Verelst