Ondernemingsrecht

Elke ondernemer of onderneming richt zich bij voorkeur op de producten en of diensten die worden verkocht; de core business van de onderneming. Dat is waar de onderneming en haar mensen goed in zijn. Echter, de samenleving wordt steeds complexer met ook meer en meer juridische regels en daar krijgen ook ondernemers en hun ondernemingen mee te maken. Er moeten een aantal zaken binnen de onderneming goed worden vastgelegd om rechten te waarborgen en helderheid te realiseren.

Ardent is er om u daarin te ontzorgen zodat uw onderneming kan doen waar ze goed in is. Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht, zowel waar het gaat om het adviseren inzake contracten, samenwerkingsvormen, overnames of dreigende geschillen, alsook op het vlak van het verlenen van bijstand met betrekking tot gerechtelijke procedures die u dient op te starten om uw gelijk te halen of waarin u betrokken bent geraakt.

Bij ons werken advocaten die ervaring hebben in de diverse aspecten en onderdelen van het ondernemingsrecht en die zelf ook ondernemers zijn. Zij begrijpen goed wat u als ondernemer bezig houdt en kunnen daarom vanuit die achtergrond u praktijkgericht adviseren. Dus geen langdradige adviezen, maar concreet met u samen aan de slag!

Ardent heeft een brede expertise in het ondernemingsrecht en is daarom de volledige juridische partner voor ondernemingen. Onze experten adviseren en staan u o.a. bij in volgende zaken:

Handelscontracten

 • het samen met u opstellen van modelcontracten of contracten op maat,
 • het doorlichten van contracten om de juridische risico’s te onderkennen en deze aan te passen,
 • het verlenen van bijstand bij het voeren van onderhandelingen over belangrijke contracten voor uw ondernemingen,
 • het afdwingen van uw contractuele rechten of het verweren tegen onterechte aanspraken van uw handelspartners,

Marktpraktijken

 • het optreden tegen oneerlijke concurrentie,
 • het doorlichten van reclamecampagnes,

Distributierecht

 • (handels-) agenten
 • al of niet exclusieve distributeurs (concessionarissen, verdelers, etc.)
 • franchising

Incasso

 • invorderen van facturen
 • het nemen van bewarende maatregelen om de betaling van uw facturen te garanderen (via o.a. bankbeslag etc.)

Intellectuele eigendomsrecht (IP)

 • auteursrechten
 • merken
 • octrooien

Data protection & privacy (GDPR)

 • begeleiding bij de implementatie van GDPR in uw onderneming,
 • het opleiden van personeel of key-persons binnen uw onderneming,

Ondernemingen in moeilijkheden (reorganisatie)

 • het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden,
 • bescherming tegen schuldeisers en beslag,
 • het opstarten en begeleiden van procedures van gerechtelijke reorganisatie, …

Faillissement

 • het optreden als curator,
 • het begeleiden van het neerleggen van de boeken (en het bijstaan en adviseren van ondernemers in de pre-faillissementsperiode)
 • het verdedigen van uw belangen als gefailleerde of bestuurder/zaakvoerder van een gefailleerde,
 • het verdedigen van uw belangen als schuldeisers of schuldenaar in faillissementen,
 • de rechten van persoonlijke zekerstellers bij faillissement,

Heeft u vragen over ondernemingsrecht?

Neem dan contact op met een van onze advocaten met expertise in het ondernemingsrecht:

Luc Van Braekel

Annemie Moens

Inez Van Loock

Filip Duwaerts

Werenfried Schwagten

Eva Raepsaet

Steven Bivacco

Julie Verelst

Estelle Spanjersberg

Kay Van Aerschot

Jill Timmermans

Edward-Pieter Pas