Vermogen wordt vaak opgebouwd binnen familieverband. Wijzigingen aan dit verband, zoals huwelijk, echtscheiding, kinderen, overlijden, … kunnen grote gevolgen hebben voor dit vermogen....