Expertise

Deskundigheid is onontbeerlijk. Het volstaat niet langer om van alles een beetje te weten, zonder de nuances te kennen. U heeft nood aan specialisten. Bij Ardent vindt u een team van gespecialiseerde advocaten, die beschikken over een diepgaande expertise in verschillende rechtsdomeinen en die allen tezamen méér dan 200 jaar ervaring hebben. Onze advocaten werken bovendien nauw met elkaar samen over hun eigen expertisedomein heen, omdat een oplossing vaak een bredere kijk over de grenzen van het eigen vakgebied vereist. Dit alles maakt van Ardent meer dan ooit dé integrale juridische partner voor kleine én grote bedrijven.

Ondernemingsrecht

Elke ondernemer of onderneming richt zich bij voorkeur op de producten en of diensten die worden verkocht; de core business van de onderneming. Dat is waar de onderneming en haar mensen goed...

Meer info

Vennootschapsrecht

Van de keuze van de juiste vennootschapsvorm tot de overdracht van uw vennootschap en ook daartussen bij aandeelhoudersgeschillen; als ondernemer krijgt u vroeg of laat te maken met het vennootschaps-...

Meer info

Vastgoedrecht

Vastgoed is een belangrijk onderdeel van onze economie en van ons dagelijks leven. Zowel voor ondernemingen als particulieren is een onroerend goed vaak één van de meest waardevolle onderdelen van...

Meer info

Bank- en financieel recht

Geld is het smeermiddel van de economie. Het bank- en financieel recht bepaalt de spelregels voor dienstverleners en gebruikers bij betalen, sparen, lenen en beleggen. Het omvat ook de regels...

Meer info

Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Werknemers zijn vaak het grootste kapitaal binnen een onderneming. Inkomen uit arbeid is voor velen de belangrijkste bron van inkomen. Het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht is daarom voor bijna iedereen van...

Meer info

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht raken bijna alle vlakken van het maatschappelijk leven, en dit zowel bij particulieren als bij ondernemers: een ongeval tussen auto’s, een waterschade in de woning, een voetganger...

Meer info

Consumentenrecht

Als consument in de EU beschikt u bij de aankoop van goederen en diensten over een enorme bescherming. Het consumentenrecht dat sterk gestuurd is door het Europees recht bepaalt de...

Meer info

Familie- en vermogensrecht

Vermogen wordt vaak opgebouwd binnen familieverband. Wijzigingen aan dit verband, zoals huwelijk, echtscheiding, kinderen, overlijden, … kunnen grote gevolgen hebben voor dit vermogen.

Meer info

Hoe kunnen wij u helpen?

Maak een vrijblijvende afspraak met ons kantoor of bel +32 3 458 26 33

Maak een afspraak