Geen ‘hagelbeslag’ meer in het nieuwe jaar

Sinds 1 januari 2019 kan een schuldeiser, voorafgaand aan het leggen van een bankbeslag, informatie bekomen over de bankrekeningen van zijn schuldenaar. Schuldeisers moeten niet meer met hagel schieten, maar kunnen meer doelgericht maatregelen nemen. 

‘Hagelbeslag’

Tot voor kort was het in België voor een schuldeiser, bij afwezigheid van een openbaar register van bankrekeningen, vaak moeilijk om doelgericht beslag te laten leggen. Als de schuldeiser niet wist bij welke bank(en) zijn schuldenaar zijn tegoeden had geparkeerd, kon de schuldeiser enkel op goed geluk beslag laten leggen bij een groot aantal banken in de hoop ergens tegoeden op een rekening aan te treffen.

Europese Beslagverordening & Europees verzoek tot rekeninginformatie

De Europese Bankbeslagverordening (Verordening (EU) Nr. 655/2014) voorziet in de mogelijkheid voor een schuldeiser om samen met een verzoek tot afgifte van een Europees bevel tot bewarend beslag op bankrekeningen ook een verzoek tot het verkrijgen van bankrekeninginformatie van zijn schuldenaar in te dienen.

Dit Europees verzoek tot informatie kan echter alleen ingediend worden in grensoverschrijdende zaken en niet in een zuiver nationale context. Voor een Belgische schuldeiser is het dus niet mogelijk om via deze Europese procedure informatie te bekomen over de Belgische rekeningen van zijn Belgische schuldenaar.

Nationale uitvoeringswet & Nationaal verzoek tot rekeninginformatie

De Belgische wet die de Europese Beslagverordening praktisch uitvoert (wet van 18 juni 2018) voorziet naast het Europees verzoek tot bankrekeninginformatie in een soortgelijk nationaal verzoek. Een Belgische schuldeiser kan vanaf 1 januari 2019 dus ook informatie bekomen over de Belgische bankrekeningen van zijn Belgische schuldenaar voorafgaand aan het leggen van een bankbeslag.

Om een nationaal verzoek om informatie in te dienen, moet de schuldeiser beschikken over een authentieke titel (bv. een vonnis of een notariële akte).

Indien de rechter het verzoek tot het bekomen van informatie inwilligt, krijgt de schuldeiser enkel de bevestiging dat de schuldenaar bij een bepaalde bank een bankrekening aanhoudt. De schuldeiser krijgt, in deze stand van de procedure, geen informatie over het bankrekeningnummer en het tegoed op de rekening. Deze informatie zal de schuldeiser pas ontvangen na het daadwerkelijk leggen van het bankbeslag.