Het Hof van Cassatie bevestigt: elke bestuurder moet zijn medebestuurders controleren.

In een arrest van 9 oktober 2020 bevestigt het Hof van Cassatie voor het eerst dat elke bestuurder binnen een collegiaal bestuur een toezichtsplicht heeft op zijn medebestuurders.

Het Hof veegt daarbij nog eens de klassieke excuses van tafel:

  • “Ik stond in voor de commerciële opvolging, mijn collega-bestuurder voor het financiële”. Deze taakverdeling tussen de bestuurders leidt er niet toe dat u uw collega-bestuurder gewoon zijn zin mag laten doen en geen toezicht zou moeten houden.
  • “Ik nam het bestuursmandaat louter op als vriendendienst, omdat men anders niet aan voldoende bestuurders kwam”. Vrijwillig mandaat, vriendendienst, even de familiale vennootschap depanneren… Dat doet er niet toe: u moet uw verplichtingen als bestuurder nakomen, dus ook toezicht houden op uw collega-bestuurders.
  • “Officieel ben ik bestuurder, maar in praktijk heeft mijn collega-bestuurder de touwtjes in handen”. Ook bestuurders die niet actief zijn of buiten spel gezet worden moeten toezicht houden op hun collega-bestuurders.

‘Ik wist het niet, ik kon het niet, ik mocht het niet, …’ zijn dus geen geldige excuses om bestuurdersverplichtingen en -aansprakelijkheden te ontlopen.

Wie een bestuursmandaat opneemt, moet zijn verplichtingen voluit opnemen: U bent dus nooit een ‘beetje’ bestuurder.

U denkt dus best goed na alvorens een bestuursmandaat op te nemen.

Enerzijds moet u steeds een oogje in het zeil houden, zelfs al bent u niet voltijds actief binnen de organisatie.

Anderzijds moet ook een actieve bestuurder waakzaam zijn voor fouten van collega-bestuurders, zelfs wanneer er sprake is van een bevoegdheidsverdeling of bij feitelijk bestuur door één collega-bestuurder. Redenen genoeg dus voor elk bestuurder om zijn collega’s in het gareel te houden.

Kan dat niet? Dan zal u schriftelijk voorbehoud moeten formuleren tegen de gang van zaken en desnoods ontslag moeten nemen…