Het nieuw Burgerlijk Wetboek is een feit!

In het Belgisch Staatsblad van dinsdag 14 mei jl. verscheen de Wet van 14 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat wetboek.

Het nieuw Burgerlijk Wetboek (“NBW”) is daarmee een feit! Het Wetboek zal bestaan uit de volgende 9 boekdelen:

boek 1. Algemene bepalingen;
boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
boek 3. Goederen;
boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
boek 5. Verbintenissen;
boek 6. Bijzondere overeenkomsten;
boek 7. Zekerheden;
boek 8. Bewijs;
boek 9. Verjaring.

Voorlopig werd enkel boek 8 “Bewijs” ingevoegd. De overige boekdelen zullen vermoedelijk snel volgen. U kan de stand van zaken hier volgen op de website van justitie.

Het nieuw Burgerlijk Wetboek zal, alleszins wat betreft het boek 8 “Bewijs “en met enkele uitzonderingen, in werking treden op 1 november 2020.

Vanaf de inwerkingtreding van het nieuw Burgerlijk Wetboek zal het bestaande Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift “oud Burgerlijk Wetboek” dragen.

Het NBW kadert in de globale herziening van de basiswetgeving van minister van justitie Koen Geens: “de sprong naar het recht van morgen“.

Vragen over deze materie, informatie of bijstand nodig? Neem dan contact op met een van onze specialisten: