Het Verenigd Koninkrijk (niet meer) afgesloten van de buitenwereld? Covid-19, Brexit, … Wat met de leveringen aan mijn Engelse klanten?

Vroeger stelden we al dat Covid-19 niet zomaar kon beschouwd worden als overmacht waardoor we als leverancier onze leveringsverplichting ten aanzien van onze Engelse klant konden opschorten of zelfs gewoon niet uitvoeren.

Alle aspecten van de relatie moesten daarbij bekeken worden: de specifieke inhoud van de koopovereenkomst, de concrete omstandigheden, het gedrag van de partijen, …

Wat nu met de beslissing van de Belgische overheid om alle verkeer van personen van het Verenigd Koninkrijk naar België tijdelijk stil te leggen vanaf 21 december 2020 om middernacht, daags nadien verlengd met 24 uur tot en met 22 december 2020, en nu weer ingetrokken?

Had die beslissing een invloed op mijn verplichting om goederen te leveren naar het Verenigd Koninkrijk?

Neen? Want België stelde toch alleen een verbod op passagiersvervoer in, geen verbod op vrachtvervoer….

Of toch? Want een groot deel van het vrachtverkeer naar het Verenigd Koninkrijk verloopt via Frankrijk (Calais en Duinkerke). Reken daar dan nog eens bij dat Frankrijk effectief zijn grenzen had gesloten, niet alleen voor passagiers maar ook voor vracht… (Ook die maatregel werd reeds tussen Kerstmis en Nieuwjaar ingetrokken.)

Voeg daaraan de chaos toe die ontstond door de “Brexit”-files omdat iedereen in het Verenigd Koninkrijk aan het hamsteren was geslagen.

En wat met de vraag of je rond Kerstmis nog een chauffeur mocht laten vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk, rekening houdend met een gezondheidssituatie die meerdere landen ertoe noopte om het land volledig te isoleren én zonder de zekerheid voor je chauffeur of en wanneer hij het vasteland terug binnen kan varen/rijden?

In het Belgische recht is er sprake van overmacht wanneer men te maken heeft met een voorval waarop de schuldenaar van de verbintenis geen vat heeft of behoorde te hebben, en dat een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenis. Het moet gaan om een externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar van de verbintenis kan verweten worden.

Wat ons betreft waren er in principe meerdere gronden om rond Kerstmis beroep te doen op overmacht om zo uw leveringsverplichting te schorsen, of, in bepaalde gevallen, zelfs de koopovereenkomst te ontbinden.

Maar om zeker te zijn, zijn er toch enkele zaken waar u op moet letten, niet alleen toen, maar ook in de toekomst:

  1. Kijk na of de overeenkomst of de algemene voorwaarden met uw klant iets bepaalt in verband met overmacht. Misschien regelt de overeenkomst wanneer er sprake is van overmacht en wie de gevolgen ervan draagt;
  2. Zoek (redelijke) alternatieven om de goederen bij uw klant te krijgen. Misschien kan u de goederen op een andere manier ter plaatse krijgen. Documenteer alleszins uw zoektocht zodat u later kan aantonen dat u wel degelijk geprobeerd heeft een oplossing te zoeken;
  3. Informeer onmiddellijk uw klant wanneer u ziet dat er niet geleverd kan worden;
  4. Licht toe waarom niet kan geleverd worden en welke pogingen u gedaan heeft om de goederen toch nog af te leveren;
  5. Laat weten dat u van zodra mogelijk tot levering zal overgaan, indien dat nog zinvol is.

Houd er tenslotte rekening mee dat bij betwisting een rechtbank steeds rekening zal houden met alle aspecten van een dossier.

“Corona” of “Covid-19” roepen was en is dus geen tovermiddel om verlost te worden van contractuele verplichtingen ten opzichte van (Engelse) klanten, maar de omstandigheden speelden rond Kerstmis zeker in uw kaart als leverancier!

“Brexit” zal geen reden zijn om uw contractuele verplichtingen te schorsen of niet uit te voeren. U kan immers bezwaarlijk stellen dat dit een onvoorziene omstandigheid is …