Invorderen van onbetwiste schulden over de grenzen heen

Sedert juli 2016 is het invorderen van onbetwiste B2B schulden lastens buitenlandse debiteuren (een beetje) vereenvoudigd: in vele gevallen kan de invordering buiten de rechtbank om gebeuren en volstaat een tussenkomst van een advocaat en een gerechtsdeurwaarder.

Deze procedure (de zogenaamde IOS) kon vroeger enkel toegepast worden indien schuldeiser en schuldenaar ingeschreven waren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Eenvoudig gesteld: de IOS-procedure kon niet worden toegepast indien de debiteur in het buitenland gevestigd was.

Sinds 1 oktober 2018 is dit probleem opgelost voor enkele landen waar de lokale “KBO” wordt gelijkgesteld met de Belgische: dit geldt voor Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk.

Debiteuren die in deze landen gevestigd zijn kunnen vanaf nu dus ook met de eenvoudige IOS-procedure worden aangesproken. Opgelet, de procedure kan dus niet worden ingeroepen ten aanzien van consumenten.

Intussen is de IOS-procedure goed ingeburgerd en wordt ze vrij frequent gebruikt. Het klopt echter dat de IOS-procedure in de meeste gevallen daadwerkelijk een sneller en goedkoper alternatief is voor het bekomen van een uitvoerbare titel tegen een onwillige schuldenaar. Vanzelfsprekend draagt vooral die vaststelling bij tot de populariteit ervan.