Kan je als werkgever uw werknemers verplichten om een vaccin te laten inspuiten tegen het COVID-virus ? Het antwoord hierop is neen.

De algemene regel bestaat erin dat je een vaccinatie nooit kan afdwingen, al bestaan hierop wel uitzonderingen.

Bij de uitvoering van sommige functies en ziektes zijn vaccinaties wel verplicht. In sommige sectoren worden werknemers immers blootgesteld aan specifieke risico’s (bv. afvalophalers, verplegers,…).

Om deze werknemers te beschermen tegen ziekten en besmetting te voorkomen, moeten zij verplicht bepaalde vaccinaties krijgen.

In België zijn er twee inentingen en een test die wettelijk verplicht kunnen worden: vaccins tegen tetanus (o.m. in de sectoren van de land- en tuinbouwbedrijven, (pluim)veebedrijven en afvalverwerkingsbedrijven) en hepatitis B (o.m. in de gezondheidszorg, laboratoria en tandartspraktijken) en de tuberculosetest (o.m. in de gezondheidszorg en laboratoria met risico op aanraking met tuberculose).

In die gevallen moet je als werkgever het vaccin of de test aanbieden en dienen de werknemers de inenting of test te aanvaarden. Weigert de werknemer toch, dan kan hij of zij niet aan de slag blijven in de functie waarvoor het vaccin of de test verplicht is.

Met uitzondering van de twee verplichte inentingen en de tuberculosetest, kan de werkgever de werknemers er niet toe dwingen om zich te laten vaccineren tegen het COVID-virus. Op dit moment is er immers geen wettelijke grondslag voorzien waarop de werkgever zich kan steunen om de vaccinatie tegen het COVID-virus verplicht te maken voor de werknemers.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat een vaccinatie tegen het COVID-virus niet kan worden aangeboden door de werkgever. Ook niet-verplichte vaccins kunnen immers erg nuttig zijn. Bij bepaalde risicogroepen zijn preventieve inentingen dan ook sterk aanbevolen. Zo wordt een inenting tegen hepatitis A aangeraden aan werknemers die in contact komen met afvalwater of met kinderen jonger dan 6 jaar werken. Een vaccin tegen hepatitis B is gangbaar bij brandweerlieden.

Als werkgever kan je trachten uw werknemers te overtuigen om zich toch te laten vaccineren tegen het COVID-virus, zonder dat hierbij druk wordt gelegd op de werknemers om dit aanbod aan te nemen.

Een vaccinatie geeft geen 100% garantie, maar er zijn zowel voor de werknemer als de werkgever voordelen aan verbonden. In eerste instantie komt dit de gezondheid van de werknemer ten goede, alsook deze van het gezin. Vaccinatie aanbieden en stimuleren helpt immers uitval voorkomen en verkleint de kans om besmetting door te geven.

Door een vaccin te laten inspuiten mogen we er vanuit gaan dat de werknemers minder vatbaar en beter gewapend zijn tegen het COVID-virus. Naast de extra kosten die worden uitgespaard op vlak van gewaarborgd loon, voorkomt de werkgever hiermee met een onverwachte uitval van personeel te maken te krijgen, wat in deze economisch onzekere tijden geen overbodige luxe uitmaakt.

Als werkgever kan je een vaccinatie gratis aanbieden aan al de werknemers. De werknemers kunnen hierop vrijwillig intekenen en kunnen zich vervolgens op kosten van de werkgever laten vaccineren. Dit zal worden aanzien als een extralegaal voordeel, maar het wordt niet als loon beschouwd door de RSZ. Ook de fiscus beschouwt het als een niet-belastbaar sociaal voordeel.