Ministerieel besluit Covid-19: regels voor essentiële en niet essentiële bedrijven

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het laatste Ministerieel Besluit (M.B.) gepubliceerd houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te
beperken.

Dit M.B. bevat ook verregaande maatregelen voor de werking van bedrijven, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen essentiële en niet essentiële bedrijven.

  • Niet essentiële bedrijven

Het M.B. bepaalt dat telethuiswerk verplicht is bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren, moeten sluiten.

  • Essentiële bedrijven

Voormelde bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij huidig besluit. Hieronder vallen o.a. de medische zorginstellingen, de politiediensten, de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij de leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout, de apothekers, etc. etc.

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

U kan een kopij van dit M.B. en de lijst van essentiële bedrijven hier downloaden.