Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gepubliceerd !

In het Belgisch Staatsblad van donderdag 4 april 2019 werd de Wet van 23 maart 2018 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen gepubliceerd.

Wij informeerden u eerder reeds over de goedkeuring van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort “WVV”).

De Koning heeft de wet tot invoering van het WVV inmiddels getekend en de wet is vervolgens op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Hieronder enkele belangrijke, te onthouden data:

  • De wet treedt in werking op 1 mei 2019. De wet is onmiddellijk van toepassing op nieuwe vennootschappen opgericht na die datum.
  • De dwingende bepalingen van de wet en de aanvullende bepalingen die niet worden uitgesloten door strijdige statutaire bepalingen, worden van toepassing op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen vanaf 1 januari 2020.
  • De bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen dienen hun statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020, doch in ieder geval uiterlijk op 1 januari 2024.
  • Commanditaire vennootschappen op aandelen, landbouwvennootschappen, C.V.O.A.’s, onechte C.V.B.A.’s (C.V.B.A.’s die niet voldoen aan de nieuwe definitie van een coöperatieve vennootschap) en andere rechtspersonen waarvan de vorm verdwijnt in het WVV, hebben tijd tot 1 januari 2024 om vrijwillig een andere rechtsvorm aan te nemen.

De dwingende bepalingen van het WVV die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn op bestaande vennootschappen, hebben o.a. betrekking op de nieuwe regels inzake winstuitkering, de nieuwe regels inzake belangenconflicten, de nieuwe regels inzake de vaste vertegenwoordiging van rechtspersonen-bestuurders, de nieuwe regels inzake vereffening, etc.

U doet er dus goed aan om uw vennootschap(pen) door te lichten en tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Vragen over deze materie, informatie of bijstand nodig? Neem dan contact op met een van onze specialisten: