Nieuwe regels voor faillissementen: u komt sneller in aanmerking dan u denkt

Recent werden de diverse regels in verband met ondernemingen in moeilijkheden (faillissement en gerechtelijke reorganisatie) ondergebracht in één wetboek (het zogenaamde “Boek XX”). ‘Niets nieuws onder de zon’, zal u denken. Toch wel. De wetgever maakte van de gelegenheid gebruik om het toepassingsgebied van deze procedures aanzienlijk uit te breiden.

Waarover gaat het? Een handelaar die betalingsmoeilijkheden ondervindt kan bescherming aanvragen tegen zijn schuldeisers via de procedure van gerechtelijke reorganisatie (ook wel gekend als “WCO”). Wanneer – in het slechtste geval – geen oplossing (meer) mogelijk is, kan het faillissement worden aangevraagd. Tot voor kort was het toepassingsgebied van de faillissementsprocedure eerder beperkt, in die zin dat enkel “handelaars” failliet worden verklaard. Dit begrip werd heel strikt geïnterpreteerd.

Wat is nieuw? De nieuwe faillissementsregels zijn van toepassing op “ondernemingen”. Eén van de belangrijkste nieuwigheden – zo niet de belangrijkste – is de ruimere invulling die wordt gegeven aan het begrip “onderneming”. Voortaan zal ook een VZW en een vrije beroepsoefenaar (zoals dokters, accountants en advocaten) als onderneming worden beschouwd. Het gaat evenwel nog verder dan dat: ook iemand die zonder vennootschap werkt maar via zijn activiteiten beroepsinkomsten verwerft, is een onderneming. Of u dit doet in bijberoep of hoofdberoep is van geen tel. Met andere woorden: wie beroepsmatig een bestuursmandaat van een vennootschap op zich neemt, de schoonzus die in bijberoep schoonheidsproducten verkoopt, de buurman die op regelmatige basis zijn appartement ter beschikking stelt via Airnbn, wordt als “onderneming” beschouwd en kan dus failliet worden verklaard.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? De nieuwe regels zijn sinds kort in werking getreden en gelden voor faillissementen die na 1 mei 2018 worden geopend.

Door de ruimere invulling die wordt gegeven aan het begrip “onderneming” wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures aanzienlijk uitgebreid. U bent sneller ondernemer dan u denkt en zal dan ook sneller in aanmerking komen voor een faillissement. Het is daarom van belang dat u goed wordt geïnformeerd. De gevolgen van een faillissement mogen immers niet worden onderschat.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze experten inzake insolventierecht