Nieuws

 • Alles
 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht
 • Bank- en financieel recht
 • Consumentenrecht
 • De moeilijke tijden van een onderneming
 • Familie- en vermogensrecht
 • Internationaal
 • Ondernemingsrecht
 • Vastgoedrecht
 • Vennootschapsrecht

Ardent Advocaten

Conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zgn. ‘Wet Betalingsachterstand’) bedraagt de betalingstermijn bij handelstransacties tussen ondernemingen (B2B) in principe 30 dagen....

Ardent Advocaten

Op 15 juli 2021 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht gepubliceerd (voluit: Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en...

Ardent Advocaten

Momenteel is het telethuiswerk nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit...

Ardent Advocaten

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26 januari 2021 cao nr. 149 in het leven geroepen die een specifiek kader creëert voor telewerk dat aanbevolen of verplicht is ingevolge de Covid-19-crisis....

Ardent Advocaten

Al sedert 1969 rust op ondernemers de wettelijke verplichting om houder te zijn van een bankrekening, waarvan het nummer op facturen en rekeningafschriften vermeld moet worden. Ondernemingen in bepaalde sectoren...

Ardent Advocaten

Op 23 december 2020 heeft de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) uitspraak gedaan over een klacht met betrekking tot het Fisconetplus-platform van de FOD Financiën. We vatten de beslissing van...

Ardent Advocaten

Ook een gerechtsdeskundige dient de GDPR te respecteren en ervoor te zorgen dat hij/zij enkel gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn/haar opdracht. In een beslissing van...

Ardent Advocaten

Bij Koninklijk Besluit van 4 juni 2020 (gepubliceerd in het B.S. op 10 juni 2020) werd een Corona-ouderschapsuitkering voor zelfstandigen ingevoerd. De regering meent dat gelet op de beslissingen van...

Ardent Advocaten

De huidig situatie rond het corona-virus zet de financiële situatie van vele ondernemers onder druk. Bent u bestuurder van een BV (voorheen BVBA) of CV (voorheen CVBA), dan dient u...

Ardent Advocaten

Lees hieronder de bijdrage “Corona en het uitvoeren van contracten” in het nummer van april 2020 van Ondernemers van Voka Mechelen-Kempen. Heeft u hierover vragen, aarzel dan niet contact op...

Ardent Advocaten

De huidige omstandigheden rond de Corona-crisis maken voor iedereen een moeilijke situatie uit. De overheid heeft al veel steunmaatregelen uitgevaardigd om u te helpen en iedereen probeert zijn / haar...

Ardent Advocaten

Het Corona-virus Covid-19 verspreidt zich razendsnel. Naast de enorme impact op de volksgezondheid, worden ook onze bedrijven méér en méér geconfronteerd met de gevolgen van het virus. Leveringen worden uitgesteld...

Ardent Advocaten

Vanuit onze bezorgdheid voor onze medemens en rekening houdend met de maatregelen die de overheid heeft opgelegd, zal de werkwijze van Ardent Advocaten in de komende weken aangepast worden. Onze...

Ardent Advocaten

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka heeft deze week aangegeven dat heel wat bedrijven vragen stellen over de concrete aanpak van het coronavirus (bv. wat moet gedaan worden wanneer een werknemer besmet...

Ardent Advocaten

Iedereen heeft wel eens de neiging om een zwarte lijst samen te stellen: wanbetalers, mensen waarmee je niet meer wil samenwerken, … Handig, want je kan zo’n lijst delen en...

Ardent Advocaten

Werknemers die onder de bepalingen van de arbeidsduur vallen, moeten het werkrooster naleven dat bepaald is in hun arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Indien je als werkgever geconfronteerd wordt met...

Ardent Advocaten

De boetes die de Toezichthoudende Autoriteiten tot hiertoe hebben opgelegd, bewijzen nogmaals dat GDPR geen ver-van-mijn-bed-show (meer) is. Iedereen herinnert zich dat de boetes kunnen oplopen tot 10 of 20...

Ardent Advocaten

Er komt steeds meer druk op ondernemingen en instellingen om de Europese regelgeving i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens, de zogenaamde GDPR, correct na te leven. We lieten al weten dat...

Ardent Advocaten

Biddit In onze nieuwsbrief van 5 november 2018[1] kwam reeds aan bod hoe naast de klassieke openbare verkoop voortaan ook online veiling mogelijk is via het daarvoor ontwikkelde platform: Biddit.be....

Ardent Advocaten

In onze nieuwsbrief van 5 november 2018 kwam reeds aan bod hoe naast de klassieke openbare verkoop, voortaan ook online veiling mogelijk is via het daarvoor ontwikkelde platform: Biddit.be. Inmiddels...

Ardent Advocaten

De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn fundamenteel gewijzigd. Vanaf 01/01/2019 werd de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90...

Ardent Advocaten

Nu de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van de GDPR dichterbij komt, blikken we even terug op de afgelopen 9 maanden. Zonder twijfel heeft menig persoon zich in de beginfase...

Ardent Advocaten

Begin 2019 publiceerden we een artikel over het UBO-register, de databank van aandeelhouders en beslissingsnemers binnen uw onderneming. Initieel moest de registratie in dit register in orde zijn op 30...

Ardent Advocaten

De nationale staking van morgen, woensdag 13 februari, zal “ongeziene” proporties aannemen. Dat voorspellen de vakbonden. Zij hebben opgeroepen om woensdag massaal het werk neer te leggen uit protest tegen...

Ardent Advocaten

Is de professionele verkoper beter beschermd tegen wanbetaling? Iedere professionele verkoper of aannemer wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met het faillissement van een klant. Aangezien de kans om...

Ardent Advocaten

Sedert enkele maanden moet elke vennootschap, vereniging, … haar “uiteindelijk begunstigden” registreren. Enige tijd geleden informeerden we u reeds over deze nieuwe wetgeving: hoe ver staan we vandaag? Aandeelhouderschap en...

Ardent Advocaten

Sinds 1 januari 2019 kan een schuldeiser, voorafgaand aan het leggen van een bankbeslag, informatie bekomen over de bankrekeningen van zijn schuldenaar. Schuldeisers moeten niet meer met hagel schieten, maar...

Ardent Advocaten

GDPR, de Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens, wordt ongetwijfeld hét vierletterwoord van het jaar. Hoewel in het begin zeer lauw onthaald, lijken steeds meer bedrijven (eindelijk) te beseffen...

Ardent Advocaten

De temperaturen dalen, al zal daar bij sommige bedrijven op vrijdag 14/12/2018 weinig van te merken zijn. Er kondigt zich namelijk een stakingsgolf aan in o.m. de sectoren van de...

Ardent Advocaten

Ardent is een dynamisch, onafhankelijk en gereputeerd Belgisch advocatenkantoor, opgericht in 1991, met op vandaag meer dan 25 advocaten en medewerkers en vestigingen in Antwerpen, Herentals en Mechelen. Wij richten...

Ardent Advocaten

Inleiding Asbest was aanvankelijk een populair bouwmateriaal omwille van verschillende kwaliteiten: groot isolerend vermogen, onbrandbaarheid, hittebestendigheid, slijtvastheid en hoge trekweerstand. Tot eind jaren ‘80 werd asbest veelvuldig gebruikt bij het...

Ardent Advocaten

Naast de naamswijziging van rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank werd vanaf 1 november 2018 ook het bewijsrecht voor ondernemingen enigszins aangepast. Geen grote omwentelingen, maar toch even de puntjes op...

Ardent Advocaten

Ardent is een dynamisch, onafhankelijk en gereputeerd Belgisch advocatenkantoor, opgericht in 1991, met op vandaag meer dan 25 advocaten en medewerkers en vestigingen in Antwerpen, Herentals en Mechelen. Wij richten...

Ardent Advocaten

Via www.biddit.be, een initiatief van de Federatie van het Belgische Notariaat, is het sinds mei 2018 mogelijk om online vastgoed te veilen waarbij de biedingen (enkel) online uitgebracht kunnen worden....

Ardent Advocaten

Sedert 25 mei 2018 moeten ondernemingen (hoe klein ook) in overeenstemming handelen met de strengere Europese regels over de bescherming van de persoonsgegevens. Maar wat betekent GDPR nu precies voor...

Ardent Advocaten

Gelet op het grote aantal mensen dat in appartementsgebouwen woont, is de regeling inzake appartementsmede-eigendom van bijzonder groot belang. Na de hervorming van 2010 vond dit jaar opnieuw een belangrijke...

Ardent Advocaten

Over de zogenaamde ‘GDPR’ of ‘AVG’ – dient het nog gezegd te worden: General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming – is de laatste maanden veel inkt gevloeid. Sinds...