Rob De Koninck (16.11.1968 – 21.03.2020)

Met pijn in het hart hebben wij op zaterdag 21 maart afscheid moeten nemen van Rob De Koninck.

With pain in our hearts we had to say goodbye to Rob De Koninck on Saturday the 21st of March.  

Rob startte zijn carrière aan de Antwerpse Balie in 1991 waarna hij ons in 2005 kwam versterken als vennoot – specialist inzake vastgoed en reisrecht.

Rob started his career at the Antwerp Bar in 1991, he joined our office in 2005 as a partner, specializing in real estate and travel law.

Hoewel het gevecht tegen zijn ziekte hem enorm veel energie kostte, bleef hij tot het einde zoveel als mogelijk betrokken bij ons kantoor.

Although the fight against his illness cost him an enormous amount of energy, he remained involved with our firm as much as possible until the end.

Een gepassioneerd advocaat, een fantastische collega, een betrokken vriend, een sportman-van-nature, een familieman …

Rob was a passionate lawyer, a fantastic colleague, a committed friend, a sportsman by nature, a family man ..,  

Bedankt, Rob, voor de fijne jaren samen.

Thank you, Rob, for the nice years we worked together. 

Katrien, Arne, Julie, Louise, veel sterkte!

Our thoughts are with Katrien, Arne, Julie, Louise.

Ardent Advocaten