Sinds 1 januari 2020 dient uw onroerend goed weer aan een aantal nieuwe verplichtingen te voldoen. Hierna vindt u de grote lijnen.

1. Voldoende dakisolatie

Sinds de dakisolatienorm van 2015 dienen alle woningen in Vlaanderen die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten over een minimum aan dakisolatie te beschikken (te weten een isolatie met een minimum R-waarde van 075/m²K/W). Vanaf 1 januari 2020 wordt aan de afwezigheid van dergelijke minimumnorm een administratief en strafrechtelijk beleid gekoppeld. In de praktijk heeft dit handhavingsbeleid voornamelijk een impact op de huurmarkt. Immers zullen woningen en appartementen die niet aan de minimum dakisolatie voldoen, onmiddellijk vijftien strafpunten toegekend krijgen in het kader van een eventueel conformiteitsonderzoek. Vijftien strafpunten zijn voldoende om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te laten verklaren, met vernietiging van de huurovereenkomst tot gevolg.

Een belangrijke bemerking moet gemaakt worden bij appartementsgebouwen waarvan het dak niet aan de isolatienorm voldoet. Elk appartement krijgt strafpunten voor dit gebrek, daar het om gemene delen gaat. Het is dus irrelevant dat uw appartement niet rechtstreeks onder het dak zou liggen.

2. Dubbele beglazing

Vanaf 2020 moeten alle woningen bovendien voldoen aan de Vlaamse dubbelglasnorm, waarbij alle ramen minstens over dubbele beglazing moeten beschikken. Deze verplichting geldt voor de leefruimtes, zoals keuken, badkamer en slaapkamer, maar nog niet voor een gang of inkomhal. Bovendien kunnen ook bij niet-naleving van deze verplichting strafpunten worden toegekend in het kader van een mogelijk conformiteitsonderzoek. Zo zullen drie strafpunten voor één raam met enkele beglazing worden aangerekend en negen strafpunten indien er meer dan één raam met enkele beglazing wordt aangetroffen. Er is goed nieuws voor eigenaars die ramen met hoogrendementsglas plaatsen. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie van de Vlaamse overheid ontvangen.

3. Rookmelders

Tot nu toe moesten enkel huurwoningen uitgerust zijn met rookmelders of een branddetectiesysteem. Deze verplichting wordt vanaf 2020 tot elke Vlaamse woning uitgebreid. In een studio, appartement of eengezinswoning moet minstens op elke verdieping één rookmelder geïnstalleerd zijn. Bovendien moet een kelder en/of zolder die rechtstreeks toegankelijk is of waarin zich een technische installatie bevindt, minstens één rookmelder bevatten.

Indien niet aan voormelde regel is voldaan, zal bij de aflevering van een conformiteitsattest de woning als ‘niet-conform’ worden beschouwd. Dit zal echter niet leiden tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.

4. EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen en gemeenschappelijke delen

Sinds 2008 dient u bij elke woning die u verhuurt of verkoopt een energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen. Vanaf 2020 moet u eveneens een EPC voorleggen bij de verkoop of verhuur van kleine (bruikbaar vloeroppervlakte van maximaal 500 m²) niet-residentiële gebouwen. Dit betekent dat u ook aan de EPC verplichting moet voldoen bij het verkopen of verhuren van handelszaken, kantoorruimten, met uitzondering voor de verhuur van korte duur ingevolge het pop-updecreet.

Bovendien geldt deze verplichting voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. De gemeenschappelijke delen bevatten onder meer de traphal, de gang, het dak, de buitenmuren, de vensters, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimtes. Tevens worden alle gegevens over de eventuele zonne-energie-installatie in dit verslag opgenomen. Alle appartementsgebouwen krijgen een overgangsperiode van twee jaar om een EPC te voorzien, waarbij elk gebouw in 2022 over dergelijk EPC zal moeten beschikken.