Sociaal engagement

Ik Dien

Ik Dien is een sportclub uit Edegem opgericht in 1924, die vooral actief is in het voetbal. Haar meer dan 700 leden en vrijwilligers streven consequent naar een correcte houding op én rond het terrein in een geest van wederzijds respect. Ardent deelt deze waarden en is een van de hoofdsponsors. Inez van Loock is echtgenote van de voorzitter van de club.

Koca

Koca is een centrum dat, via onderwijs én zorg, kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunt die vanuit hun kwetsbaarheid nood hebben aan speciaal onderwijs en extra ondersteuning. Annemie Moens is al ettelijke jaren bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van Koca vzw.

Mendo Booischot

Met een absolute focus op jeugdopleiding en doorstroming naar de eigen seniorenploegen draait Mendo Booischot al jaren mee in de hoogste regionen van het Belgische volleybal. Jaarlijks levert de club verschillende Belgische kampioenenploegen en bekerwinnaars af in de jeugdreeksen. Met 4 dames-, 7 heren- en meer dan 15 jeugdploegen in competitie, biedt Mendo aan meer dan 200 leden de mogelijkheid hun sport in de beste omstandigheden en ieder op zijn niveau uit te oefenen. Ardent is een van de hoofdsponsors van de club. Filip Duwaerts is er bestuurslid.

Nkoaranga-Watoto

Nkoaranga-Watoto is een non-profit organisatie opgericht in 2009 met als doel optimale gezondheidszorg te voorzien voor de kinderen in het Nkoaranga Lutheraans ziekenhuis in Tanzania. Luc van Braekel is, naast bestuurder van de organisatie, ook trotse vader van de bezielster van dit project, Tania Van Braekel.

De Klinkaard

De Klinkaard (KocaVolwassenenzorg vzw) biedt in Boom en omstreken gespecialiseerde zorg op maat voor doven en slechthorenden met of zonder bijkomende ondersteuningsnood. Annemie Moens is bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van deze vzw.