Tarieven en formules

“A budget is telling your money where to go instead of wondering where it went.”– Dave Ramsey

Juridisch advies heeft zijn prijs. Wij leveren u niet alleen het best mogelijke advies, maar zorgen er ook voor dat u op voorhand duidelijkheid hebt over de kostprijs ervan. Wij geven er de voorkeur aan zoveel als mogelijk te werken op basis van een vaste prijs of een abonnementsformule. Alleen als dit niet mogelijk of zinvol is, werken we aan een uurtarief. Wij zullen u dan op voorhand een inschatting geven en u vervolgens periodiek op de hoogte houden van de budgettaire evolutie van uw dossier.

Met transparante prijsafspraken helpen wij uw budget onder controle te houden zodat u zich ondertussen onbezorgd kan focussen op uw kerntaken. Bekijk hieronder de mogelijkheden en contacteer ons indien u verdere vragen heeft.

Abonnementsformules

Afhankelijk van uw strategie en doelstellingen kan een abonnementsformule de beste oplossing zijn om uw budget onder controle te houden.

Ontdek onze ”legal outsourcing”-diensten waarbij wij onze ervaren advocaten tegen een vast tarief en voor een bepaalde periode te uwer beschikking stellen, zodat uw onderneming in-house ondersteund wordt en u zich ten volle kunt blijven focussen op uw kerntaken.

meer info

Vaste prijs (fixed fee)

De meeste advocaten werken nog steeds en quasi uitsluitend op uurtarief. Wij bij Ardent denken daar anders over omdat wij begrijpen dat u volkomen terecht wil weten wat de juridische dienstverlening u zal kosten.  De tijd van het klassieke ”uurtje factuurtje” is voorbij.

Om verrassingen te vermijden en uw juridische kosten binnen budget te houden, geven wij er de voorkeur aan om zoveel als mogelijk te werken op basis van een vaste prijs (fixed fee) die voorafgaand met u besproken en vastgelegd wordt.

meer info

Uurtarief

Enkel wanneer het zinvol is voor u en voor ons of als de aard van de zaak dit vereist, werken wij nog op basis van een uurtarief.

Bij complexe transacties of ingewikkelde betwistingen is het immers vaak onmogelijk om op voorhand te voorspellen hoeveel tijd er aan een zaak besteed zal moeten worden, waardoor in dat geval het uurtarief de meest aangewezen werkwijze is.

meer info