Abonnementsformules

Heeft uw onderneming plots nood aan tijdelijke juridische ondersteuning op het bedrijf ? Of wenst u uw juridische afdeling tijdelijk te versterken in het kader van een bepaald project, een overname, een reorganisatie, onderhandelingen, of eenvoudigweg met het oog op de begeleiding en de organisatie van uw dagelijkse juridische activiteiten, zoals contractmanagement en debiteurenopvolging? Of u hebt behoefte aan een brede juridische ondersteuning, maar wenst geen full-time of part-time juridische bediende aan te werven ?

Ardent biedt u de oplossing. Wij stellen onze ervaren advocaten tegen een vast overeengekomen tarief en voor een bepaalde periode te uwer beschikking. Uw onderneming wordt in-house ondersteund door onze specialisten, zodat u zich ten volle kunt blijven focussen op uw kerntaken.

Legal outsourcing biedt vele voordelen. U haalt uitstekende juridische expertise in huis wanneer u dat nodig hebt en het is uitermate kostenefficiënt. Bovendien zijn en blijven onze gedetacheerde advocaten in de eerste plaats advocaat, hetgeen onder meer impliceert dat zij gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Discretie is aldus te allen tijde verzekerd.

Bent u geïnteresseerd in onze legal outsourcing diensten ? Neem dan zeker eens vrijblijvend contact op met ons kantoor. In het licht van uw specifieke behoeften werken wij voor u een voorstel op maat uit.

U bent een KMO en heeft geen permanente nood aan een eigen jurist. U geeft er de voorkeur aan om juridische problemen zoveel als mogelijk zelf en buiten de rechtbank om op te lossen, zonder een beroep te doen op de bijstand van een advocaat. U aarzelt om een juridische vraag, ook al is deze beperkt, aan een advocaat voor te leggen, omdat voor u het kostenplaatje onvoorspelbaar is.

Toch wil u bij het nemen van juridisch complexe of belangrijke beslissingen, bij problemen met lastige klanten of leveranciers, bij het nakend ontslag van een werknemer, bij een dreigende contractuele conflictsituatie, enz., wel eens kunnen overleggen met een ervaren jurist, die uw bedrijf goed kent en met wie u snel tot de juiste beslissing kan komen.

Ardent heeft specifiek voor KMO’s bijzondere abonnementsformules uitgewerkt, die aan uw noden tegemoetkomen. Tegen een voordelige vaste prijs per jaar bent u via een directe lijn verbonden met onze specialisten en kan u genieten van een omvattend dienstenpakket.

In onze KMO-abonnementen voorzien wij een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin wij u, uw bedrijf, uw medewerkers, uw noden en uw doelstellingen beter leren kennen. In functie van uw behoeften kan tevens een legal audit van uw onderneming verzorgd worden, waardoor wij juridische risico’s kunnen detecteren en pijnpunten kunnen blootleggen.

Er wordt voor u en uw medewerkers een op voorhand vastgelegd aantal uren per jaar aan telefonisch advies en overleg voorzien. U en uw medewerkers kunnen binnen dit budget al hun juridische en strategische vragen op korte termijn beantwoord zien. Is er in een bepaald jaar meer advies nodig of zijn er meer complexe vragen, dan kunt u genieten van een gereduceerd uurtarief.

Kortom: niets dan voordelen. Wij vatten ze voor u samen :

  • Geen financiële verrassingen
  • Directe lijn met uw eigen vertrouwde specialisten
  • Uitgebreid kennismakingsgesprek
  • Mogelijkheid tot een legal audit
  • Alle adviesverlening, overleg en bijstand tot een op voorhand vastgelegd aantal uren per jaar
  • Voordelig uurtarief voor de overige prestaties
  • Online toegang tot uw adviesdossier, zodat u de contacten en de stand van uw budget te allen tijde kan opvolgen
  • Periodiek opvolgingsgesprek

Contacteer ons om te kijken welke abonnementsformule bij uw onderneming past. Een KMO-abonnement is al mogelijk vanaf € 1.500 per jaar.

Haast onvermijdelijk wordt uw onderneming vroeg of laat wel eens geconfronteerd met wanbetalers en openstaande vorderingen. Hoewel debiteurenopvolging niet tot uw kernactiviteiten behoort, is het gevaar van wanbetalers niet te onderschatten. Niet alleen grote achterstallige factuurbedragen, maar ook vele kleine onbetaalde facturen kunnen er op termijn voor zorgen dat uw onderneming in financiële problemen terechtkomt.

Ardent reikt u hiervoor de gepaste oplossing aan. Onze gespecialiseerde incasso-afdeling zorgt ervoor dat uw openstaande facturen en vorderingen kordaat en snel worden ingevorderd. Wij nemen hierbij het gehele incassotraject in handen, gaande van de allereerste aanmaning, tot de dagvaarding wanneer vrijwillige betaling uitblijft, tot alle nodige procedurehandelingen om na een rechterlijke veroordeling effectieve recuperatie te bekomen van uw factuurbedragen inclusief gerechtskosten.

Wij bieden u op maat gemaakte incasso-abonnementen aan, met zeer voordelige en vaste tarieven zodat u op voorhand perfect de return on investment kan inschatten. Centrale insteek daarbij is dat de kostprijs van het incassotraject voor u zo beperkt mogelijk gehouden moet worden, zelfs herleid kan worden tot nul indien mogelijk. Wij streven er immers naar om de invorderingskosten maximaal ten laste te leggen van uw debiteuren.

Onze incasso-abonnementen bieden nog tal van andere voordelen. Omdat snelheid en efficiëntie bij incassodossiers uitermate belangrijk zijn, heeft Ardent een geprivilegieerde samenwerking op touw gezet met enkele gespecialiseerde gerechtsdeurwaarderskantoren, zodat er een rechtstreekse lijn bestaat en uw incassodossiers op de meest snelle wijze behandeld worden, zowel wat betreft het opstarten van een procedure als wat betreft de afwikkeling ervan (beslag en executie).

Voorts voorzien wij voor u als incassoklant ook de mogelijkheid om via ons klantenportaal een directe toegang te krijgen tot uw incassodossiers, zodat u op elke moment de actuele stand van zaken van uw dossiers kan opvolgen.

Bent u op zoek naar een efficiënte en professionele incassopartner, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij werken voor u een op maat gemaakt incasso-abonnement uit.