Uurtarief

Het ereloon voor de dienstverlening wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bijv. abonnement of vaste prijs) aangerekend op uurbasis. Het uurtarief varieert naargelang o.a. de ervaring van de advocaat, de complexiteit van de behandelde materie en de hoogdringendheid van de zaak. Bij de start van de zaak wordt het tarief afgesproken.

Het ereloon wordt vermeerderd met de secretariaats- en andere door ons gedragen kantoorkosten.

Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, notariskosten, erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders, reiskosten en andere voorschotten), worden, indien voorgeschoten door ons, afzonderlijk aangerekend.

Verdere informatie over het uurtarief treft u aan in onze algemene voorwaarden.

“Capped Fee”
Voor welbepaalde diensten kunnen wij u garanderen dat onze erelonen en kosten niet boven een bepaald maximum (of cap) zullen uitstijgen. Er wordt afgerekend aan uurtarief, maar u bent zeker dat de totale kost een bepaald bedrag niet overstijgt.

“No Cure, Pay Less”
“No cure, no pay” is in België niet toegestaan. Wij kunnen wel met u afspreken dat u minder betaalt als de zaak voor u niet goed afloopt (“no cure, pay less”) of dat u meer betaalt (een succes fee) als u uw zaak met gunstig resultaat kan afsluiten (“cure and pay more”). Wij dragen dan samen met u een stukje van het procesrisico.