Vaste prijs (fixed fee)

De meeste advocaten werken nog steeds en quasi uitsluitend op uurtarief. Bij Ardent denken wij daar anders over, omdat wij begrijpen dat u, zeer terecht, wil weten wat de juridische dienstverlening u zal kosten. De tijd van het klassieke ”uurtje factuurtje” is voorbij.

Om verrassingen te vermijden en uw juridische kosten binnen budget te houden, geven wij er de voorkeur aan om zoveel als mogelijk te werken op basis van een vaste prijs (fixed fee) die voorafgaand met u besproken en schriftelijk vastgelegd wordt.

Hieronder treft u slechts enkele concrete voorbeelden aan van diensten die wij u kunnen aanbieden tegen vaste prijzen.

U ontvangt een voorstel van contract van een (potentiële) klant of leverancier. Op basis van een kopie van het contract en een kort overleg geven wij u een vaste prijs voor de beoogde contractanalyse. Wij analyseren het contract, wijzen u op de voor u nadelige of risicovolle clausules en geven u advies over het aanpassen of toevoegen van welbepaalde clausules om uw juridische positie te versterken.

De vaste prijs voor een dergelijke contractanalyse is o.a. afhankelijk van de omvang van het contract, de complexiteit van de materie en de gewenste snelheid van het juridisch advies.

U wordt door een klant of een gerechtsdeurwaarder aangesproken in betaling van een omvangrijke schuld die u omwille van omstandigheden niet onmiddellijk kan voldoen. U bezorgt ons kopie van de aanspraken en u geeft ons aan wat financieel haalbaar is. Wij vragen voor u betalingsuitstel en laten dit schriftelijk vastleggen en dit voor een beperkte en vaste prijs.

De prijs van dit betalingsuitstel is o.a. afhankelijk van de waarde van de aanspraken, de complexiteit van de materie, de instantie of rechtbank die de aanspraken zal behandelen en de hoogdringendheid. Het vragen van betalingsuitstel kan reeds vanaf € 250.

U wenst de slaagkansen van een eventuele gerechtelijke procedure of een hoger beroep correct te kunnen inschatten alvorens verdere kosten te maken. Of u wenst naast het advies van uw advocaat een tweede (onafhankelijk) advies te bekomen alvorens een beslissing te nemen.

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Tegen een op voorhand overeengekomen vaste prijs zorgen wij voor een grondig gefundeerd advies over uw slaagkansen of geven wij u een second opinion.

U wenst uzelf en uw medewerkers bij te scholen omtrent één of meerdere juridische aangelegenheden die tot onze uitgebreide expertisedomeinen behoren. Onze gespecialiseerde advocaten stellen samen met u het programma samen (gaande van enkele uren tot een volledige dag), voorzien de nodige documentatie en verzorgen de opleiding. Deze kan plaatsvinden zowel bij u, als in één van onze vestigingen. Dit alles tegen een vaste prijs.

Voor een gewenste opleiding in een bepaald expertisedomein kan u steeds contact opnemen met één van onze advocaten uit dat expertisedomein.