Tracht te voldoen aan de hoogste eisen die je zelf als cliënt zou stellen.