Wie onvervangbaar wil zijn, moet zich blijvend onderscheiden