Thomas Cook legt de boeken neer. Welke bescherming geniet u als reiziger in geval van faillissement van een reisorganisator?

Het faillissement van ’s werelds oudste touroperator “Thomas Cook”, doet vragen rijzen naar de bescherming die men als reiziger geniet in geval van een insolvabele reisorganisator.

Reizigers die geconfronteerd worden met insolventie van organisatoren en doorverkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen of reisdiensten, maken aanspraak op verderzetting van de geplande reis, dan wel op terugbetaling of repatriëring op een manier die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen voorzien werd in het contract. De organisator/doorverkoper dient zich namelijk te verzekeren voor zijn insolventie.

Het is deze verzekeraar die in geval van insolventie van de organisator/doorverkoper autonoom bepaalt wat de meest aangewezen tussenkomst ten gunste van de reiziger is.

De organisator/doorverkoper is verplicht om reizigers in kennis te stellen van de contactgegevens van zijn verzekeraar en deze te vermelden in de overeenkomst. Thomas Cook is aangesloten bij de “onderlinge verzekeringsvereniging Garantiefonds Reizen” (Gevestigd te 1130 Brussel, Metrologielaan 8, tel.: +32 2 240 68 00, e-mail: info@gfg.be en https://www.gfg.be/nl/).

Getroffen reizigers  dienen zich onmiddellijk te richten tot het Garantiefonds Reizen. Wij raden de reizigers alleszins af om bv. op eigen initiatief een terugvlucht te boeken of extra’s bij te betalen aan de hotelier waar zij verblijven. Reizigers met problemen, bv. de hoteleigenaar dringt aan op betaling, kunnen zich tevens richten tot het inmiddels opgerichte “Crisiscentrum Buitenlandse Zaken”. (Thans te bereiken op het telefoonnummer: +32 2 501 40 00.)