Update 20 april 2020: Maatregelen Ardent Advocaten omtrent COVID-19-virus

Vanuit onze bezorgdheid voor onze medemens en rekening houdend met de maatregelen die de overheid heeft opgelegd, blijft de dienstverlening van Ardent Advocaten behouden met enkele praktische aanpassingen.

We vatten nog even de belangrijkste zaken samen, rekening houdend met de laatste richtlijnen:

Onze advocaten en medewerkers blijven voornamelijk telewerken. Wij blijven evenwel permanent bereikbaar per telefoon en per e-mail.

Wat betreft overleg en vergaderingen werken we zoveel mogelijk via video- en teleconferencing. Ardent Advocaten maakt gebruik van de technische mogelijkheden die geboden worden door Teams (Microsoft365) en door ons VOIP telefonieplatform 3CX. Indien u een overleg of een vergadering wenst, kan u uw dossierbeheerder vragen om een video- of conferencemeeting op te starten. U kan evenwel ook zelf via de agendatool (hier) een vergadering op afstand vastleggen.

Wij voorzien een beperkte permanentie op onze kantoren in Wilrijk en Herentals.

De behandeling van nieuwe zaken op de rechtbank wordt in de meeste gevallen uitgesteld tot een latere datum, na 3 juni 2020.

De zaken die reeds voor pleidooien werden vastgesteld op een zitting tot en met 3 juni 2020 worden in principe gewoon schriftelijk in beraad genomen. Dit wil zeggen dat de rechtbank een beslissing zal nemen op basis van de argumenten die de partijen in hun conclusie hebben opgenomen en op basis van de overtuigingsstukken die aan de rechtbank werden bezorgd. Partijen kunnen vragen om van deze schriftelijk behandeling af te wijken. Indien alle partijen hierom verzoeken, zal de rechtbank de zaak uitstellen zodat zij later mondeling kan worden gepleit. Indien de vraag niet uitgaat van alle partijen, dan neemt de rechtbank zelf een beslissing.

De rechtbanken zullen vanzelfsprekend wel zorgen dat dringende zaken behandeld kunnen worden.

Wij doen uiteraard het nodige om de ongemakken die daardoor ontstaan zoveel mogelijk te beperken.

Wij benadrukken dat onze dienstverlening vanzelfsprekend niet in het gedrang komt door deze maatregelen.