Uw UBO-register al in orde?

Sedert enkele maanden moet elke vennootschap, vereniging, … haar “uiteindelijk begunstigden” registreren. Enige tijd geleden informeerden we u reeds over deze nieuwe wetgeving: hoe ver staan we vandaag?

Aandeelhouderschap en anonimiteit worden onder druk van Europa en in het kader van de strijd tegen witwas en financiering van terrorisme een steeds moeilijker huwelijk. Enkele jaren geleden werden de aandelen aan toonder afgeschaft waardoor het anonieme aandeelhouderschap binnen bijvoorbeeld de NV reeds onmogelijk werd gemaakt. Nu gaat de wetgever nog verder en wordt elke vennootschap doorgelicht tot men bij de uiteindelijk begunstigden komt: dat zijn de natuurlijke personen bij wie de inkomsten/winsten van de vennootschap uiteindelijk terecht komen of die de meeste stemrechten uitoefenen.

Voor wie is de registratie verplicht?

Elke Belgische (niet-genoteerde) vennootschap, vzw, stichting en trust moet in het zogenaamde UBO-register opnemen wie zijn uiteindelijke begunstigden zijn. Elke vennootschap, vzw, stichting en trust? Jawel. Dus niet alleen grote ondernemingen maar ook uw KMO, uw familiebedrijf, uw sportclub, … moeten hiervoor het nodige doen!

Moet élke aandeelhouder geregistreerd worden? Nee, gelukkig niet. Het gaat enkel om de aandeelhouder – natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen of van de stemrechten aanhoudt of om de persoon die op een andere manier zeggenschap heeft over de vennootschap.

Wie zorgt voor de registratie?

U kan dit als vertegenwoordiger van uw vennootschap, VZW, … zelf doen, of u kan een mandaat geven aan een derde (uw boekhouder, advocaat, …) om dit in orde te brengen. Registratie gebeurt online via de applicatie op het MyMinFin-portaal.

Wie heeft toegang tot welke gegevens?

Dat hangt er van af om welke entiteiten het gaat, maar in het algemeen wordt nu veel informatie publiek beschikbaar. Niet alleen de overheid heeft toegang tot het register. Ook elke burger kan onder bepaalde voorwaarden (bv. betaling of het aantonen van een rechtmatig belang) het register raadplegen.

Once in a lifetime?

Nee. De eerste registratie moet sowieso in orde zijn tegen 31 maart 2019.

Zoals voor alle ‘compliance’ wetgeving, geldt ook hier de regel dat het UBO-register steeds moet bijgewerkt worden indien zich wijzigingen voordoen aan de aandeelhouders- of controlestructuur … Eenmaal per jaar moet de juistheid van de informatie sowieso bevestigd worden.

En wat als mijn vennootschap haar UBO’s niet registreert?

Naast het gebruik door andere partijen van deze inbreuk in burgerlijke procedures, riskeert u een boete van 250 tot 50.000 Euro.