En daar is ook al de “statuten – databank” …

Eén van de nieuwigheden voorzien in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (art. 2.7 § 2 WVV) is het “electronisch databanksysteem”, dat door het Notariaat moest worden ontwikkeld en beheerd.

En hoewel het nieuwe WVV nog maar net is gepubliceerd, zijn de notarissen er al in geslaagd om deze digitale “statuten – databank” (welke deel uitmaakt van het grotere (digitaal) dossier van iedere rechtspersoon) online te plaatsen.

Sinds 1 mei 2019 is het aldus mogelijk om van iedere Belgische rechtspersoon, aan de hand van diens KBO nummer, alle statuten (en aanpassingen, die voortvloeien uit een in België verleden notariële akte) gratis online te bekijken, en dit via de website https://statuten.notaris.be/ !

Voorlopig is de databank nog zeer beperkt, aangezien deze enkel die statuten en aanpassingen bevat n.a.v. aktes die werden verleden vanaf 1 mei 2019.

Daarnaast kan u natuurlijk ook alle oude en nieuwe publicaties verder blijven opzoeken via onder meer de Kruispuntbank voor Ondernemingen (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html)